Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Invoering van een ERP systeem in een produktiebedrijf

Uitdaging

In een produktiebedrijf in Nederland moet een ERP systeem worden geïmplementeerd. Iedereen heeft hierover zo zijn of haar gedachten. Het management vraagt zich af wat het gaat kosten en of de productie niet te veel verstoord zal worden. De mensen op de vloer denken “het zal mijn tijd wel duren”. De IT organisatie ziet veel werk en verandering op zich afkomen en de financiële afdeling maakt zich zorgen of de boekhouding wel blijft aansluiten. De uitdaging is niet alleen het zo snel mogelijk implementeren van een allesomvattend ERP systeem maar ook het doorlichten van de bedrijfsprocessen en het betrekken en betrokken houden van alle mensen die met het systeem in aanraking komen.

Oplossing

Het project gaat van start met een vooronderzoek gevolgd door een leveranciersselectie. Door bij deze fase de mensen van de diverse disciplines te betrekken, wordt later voordeel behaald bij de acceptatie. Het doorlichten van alle processen leidt ertoe dat men zich bewust wordt van kromme ingesleten procedures. Hiermee is zorgvuldig omgegaan. Naarmate het project vordert, blijkt ook dat het oude ERP systeem waarop altijd enorm is afgegeven plotseling verandert in het beste systeem dat ooit het daglicht heeft gezien. Meer en meer komen er dan ook psychologische barrières om de hoek kijken. Geen tijd, geen interesse, te moeilijk en hier hebben ze wel geld voor zijn veel gehoorde opmerkingen. Met veel tact, positivisme, overredingskracht en doorzettingsvermogen, heeft de Rootven Management projectleider samen met het management deze ongenoegens omgezet in acties die het project ten goede komen. Het houden van trainingen waarbij veel aandacht wordt besteed aan dwarsverbanden die in het systeem een rol spelen, is van groot belang. Hierdoor is de vaak negatieve houding van de medewerkers langzaam verandert in een positieve instelling. Naarmate het project vordert komt de organisatie tot rust, het management krijgt meer en meer vertrouwen in de uitwerking van hun beslissingen en ziet men dat het nieuwe systeem veel voordelen brengt.

Resultaat

Het hebben van veel meer inzicht in de organisatie en de processen en het vrijkomen van allerlei informatie (die in het begin goed gefilterd moet worden) leidt tot een beter bedrijfsinzicht en verbetert de aansturing van het produktiebedrijf.