Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Opzetten FSSC

Opzetten van een Financial Shared Service Centre (FSSC)

Uitdaging

Business Unit van een internationaal opererend productiebedrijf heeft een zevental separate activiteiten verspreid over Nederland, die sterk in omvang verschillen en elk hun eigen administratie en rapportage voeren. Door o.a. Corporate Governance maatregelen, de behoefte aan snellere rapportages en de invoering van een nieuw (standaard) ERP systeem worden er steeds hogere eisen gesteld aan de administratie en financiële rapportages. Daarnaast bestaat er een gevoel dat er door bundeling van krachten een efficiency verbetering mogelijk moet zijn.

Oplossing

In eerste instantie is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daaruit bleek dat een FSSC inderdaad tot betere kwaliteit en een hogere efficiency zou kunnen leiden. Vervolgens is er een projectleider (toekomstig manager FSSC) benoemd voor het uitwerken van een implementatieplan. Overlegstructuur / klankbordgroep is in het leven geroepen met controllers van de BU en de betrokken organisaties. Naast de informatie die nodig was voor het uitwerken van een implementatieplan, was dit noodzakelijk voor de acceptatie en draagvlak bij de latere daadwerkelijke implementatie. Het implementatieplan omvatte o.a.: Een van de huidige Rootven Management BV partners, die met een andere verantwoordelijkheid bij deze organisatie betrokken was, is tijdens dit proces opgetreden als coach en begeleider van de projectleider / Manager FSSC. Acteerde tevens waarnodig als “troubleshooter”.

Resultaat

Centrale organisatie voor administratie en rapportage van zeven bedrijfsactiviteiten, waarbij de veronderstelde verbeteringen in efficiency en kwaliteit min of meer in lijn met plan zijn gerealiseerd.