Roel Bakker
Ton Franssen
Ludo Hof
Maarten Tax
Frans de Wilde
Ton Franssen
Helaas is onze partner Ton Franssen op 29 juni 2016 overleden ten gevolge van de ziekte ALS. Naast zijn zakelijke kwaliteiten zullen wij vooral zijn vriendschap, betrokkenheid en humor missen. Hij blijft in onze gedachten.

Ton Franssen had ruim 30 jaar ervaring als financieel manager in de agro-industrie, consumentenproducten, het bankwezen en de publieke sector. Naast een afgeronde marketing opleiding (NIMA C) was hij afgestudeerd in Financial & Management Accounting aan de Rijksuniversiteit te Groningen. De laatste jaren had hij internationaal ervaring opgedaan in Algemeen & Operationeel Management en Verander Management.

Ton heeft als financieel manager en als projectmanager diverse functies vervuld bij o.a. de ING-bank, Sara Lee Douwe Egberts en Nutreco. Daarna heeft hij diverse interim- en adviesopdrachten vervuld bij verschillende organisaties in zowel de private als ook de (semi-)publieke sector. Hij had ook ruime ervaring als boardmember / toezichthouder.

Ton was een actiegerichte, teamgeoriënteerde manager met doorzettingsvermogen en een helikopterview. Hij had een open, directe managementstijl en was consistent in beleid en uitvoering. Hij vond zijn uitdaging in het samenwerken met mensen op verschillende niveaus in zowel kleine als grote organisaties. Had naast ruime financiële ervaring competenties in herstructurering, verandermanagement, acquisities en integraties, standaardisatieprojecten, investeringsfondsen en trainingen.